Tatsuo Suzuki

Wado Ryu Karate-Do

"The fact that we all practice Wado Ryu Karate means that we are all brothers and sisters."

WIKF Danmark

Sensei Suzuki

Professor Tatsuo Suzuki blev født I Yokohama I 1928 og blev interesseret i Karate i en alder af 14 år, og inden for seks år efter at han begyndte at studere Karate, blev professor Suzuki tildelt 3.Dan i en alder af 19 år. I 1951, da Tatsuo Suzuki var 24 år, blev han tildelt den på daværende tidspunkt højeste grad i Wado-Ryu 5.Dan for hans fremragende mod og evner.

 

Som 45-årig blev han tildelt sin 8.Dan og fik samme år titlen Hanshi (Master) af the Internationale Budo Federation og fik overrakt en specialfremstillet sølvkop af Higashi Kuni no Miya, onklen til Kejseren af Japan.

 

Fra 1945 til 1956 modtog han direkte undervisning af grundlæggeren af Wado Ryu, Hironori Ohtsuka Sensei i Wado-Ryu's hovedkvarter. Derefter rejste han rundt med Ohtsuka Sensei som denne’s højest gradueret seniorelev både nationalt og international og gav demonstrationer og undervisning.

 

Fra 1956 til 1964 grundlagde Master Suzuki det første Wado forbund i England og fra sin base i London spredte han Wado Ryu til hele Europa. På trods af vanskeligheder bragte han elever til England/Europa fra Japan og oplærte dem som instruktører og sendte dem til forskellige europæiske lande. Inden for et par år blev Wado Ryu den mest populære stil i Europa. I 1991 overtog Master Suzuki efter Ohtsuka Sensei opgaven med at bevare og beskytte essensen af Wado Ryu og etablerede Wado International Karate-Do Federation.

 

Fra 2005 blev Suzuki Sensei ramt af sygdom, men gennem et stærkt sind og drive vendte han tilbage til undervisningen i 2006. I løbet af de næste par år begyndte Sensei at omstrukturere sit forbund for at sikre dens fortsatte eksistens, når han ikke selv kunne længere . I 2008 udpegede han en verdensteknisk komité for at sikre harmoniserede og konsekvente standarder og det følgende år ved 2009 EM gik Suzuki Sensei af som World Chief Instructor og udpegede Sensei Jon Wicks som sin efterfølger til rollen.

 

Den 12. juli 2011 gik vores Sensei bort, Sensei’s livsmål havde været at beskytte Wado Ryu som han havde lært af sin lærer, Hironori Ohtsuka; det var grunden til, at han dannede Wado Kokusai Karate-Do Renmei, og dette er det mål, han efterlod os i dag - at beskytte denne lære.

 

“Through various instructors in the WIKF throughout the world, I have ensured that this will carry on. A strong family that will help each other and the future of Ohtsuka Sensei’s authentic Wado Ryu will carry on".